Chung sống như vợ chồng với người đã có vợ bị tội gì?

Tháng 10 năm 2019 qua giới thiệu mình quen biết a kia và sau 2 tháng bọn mình dọn về ở cùng nhau…Lúc đầu a ý bảo đã li hôn. Nhưng một thời gian sau mình phát hiện vợ chồng anh ấy ly thân 2 năm nay ko liên lạc; lúc đó mình đang có bầu rồi…giờ mình bầu 5 tháng rồi thì gd a ấy nhắn tin xúc phạm mình và a ấy về với vợ con…họ đòi kiện vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Như vậy cho hỏi mình có bị tội gì không? Mình có thể kiện lại anh kia không?

  • Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

– Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

  • Giải đáp:

Hiện nay, để bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình, tại khoản 2, Điều 5, luật HNGĐ 2014 quy định cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 35 Điều 1 Nghị định 67/2015/NĐ-CP) quy định:

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

…”

Như vậy, do bạn đã quan hệ và có con với người đã có gia đình nên bạn đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Trường hợp, nếu người vợ tố cáo bạn với cơ quan chức năng thì bạn (và cả người “chồng” đó) sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ luật hình sự cũng có quy định về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tuy nhiên, việc chung sống đó chưa dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hoặc chưa bị xử phạt hành chính về hành vi này nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp của bạn.