Công ty bắt người lao động viết đơn xin nghỉ việc thì xử lý như thế nào?

Mình đang làm việc bình thường thì Công ty gọi lên và nói nhân sự đang thừa và cho mình nghỉ việc. Sau đó kế toán có bắt mình phải viết đơn xin nghỉ việc thì mới trả nốt lương tháng 6 cho mình. Vậy mình không viết đơn có được không? Công ty làm như thế có đúng không?

  • Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

  • Giải đáp:

Căn cứ tại Điều 38, BLLĐ 2012 quy định Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Theo đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với bạn là hành vi trái pháp luật, bởi trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, BLLĐ 2014 cũng quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Trong trường hợp của bạn, công ty có nghĩa vụ phải trả lương đầy đủ, đúng hạn cho bạn chứ không phải ép bạn viết đơn xin thôi việc thì mới trả lương.

Như vậy, từ các quy định trên, các hành vi của công ty là hành vi trái pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Chính vì vậy, bạn không phải viết đơn xin thôi việc.