Gửi đơn kiện qua đường bưu điện được không?

Nhà em ở rất xa Tòa án, đi lại khó khăn. Vậy em muốn khởi kiện có thể gửi đơn qua đường bưu điện được không?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Căn cứ theo quy định tại điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Như vậy theo quy định pháp luật thì có phương thức để đương sự gửi đơn kiện đến Tòa án, đó là: nộp trực tiếp, gửi theo đường dịch vụ bưu chính (bưu điện ), gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử Tòa án.

Do đó nếu khoảng cách nhà bạn cách xa Tòa án nơi bạn xác định gửi đơn khởi kiện thì bạn có thể lựa chọn phương thức gửi bằng đường dịch vụ bưu chính. Lưu ý khi bạn gửi đơn khởi kiện phải gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có.

Và cách tính thời hạn ngày khởi kiện thì đối với việc bạn gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

“2. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.”

Do đó, ngày khởi kiện là ngày bạn được phía tổ chức bưu chính ghi dấu nơi gửi trên hồ sơ, giấy tờ kèm theo. Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày bạn gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính tuy nhiên bạn phải chứng minh được. Nếu không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.