Hồ sơ sang tên sổ đỏ khi trúng đấu giá

Căn cứ theo quy định tại  Nghị quyết 42/2017/QH14, Tổ chức tín dụng đã được quyền tự mình thu giữ tài sản để xử lý tài sản bảo đảm. Quy định này đã góp phần giúp việc xử lý nợ xấu nói riêng và xử lý nợ nói chung của khối Ngân hàng được nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều. Đối với các tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất, Ngân hàng đã có thể trực tiếp thu giữ tài sản sau đó bán đấu giá tài sản để xử lý nợ. Trường hợp người mua tài sản phát mại nêu trên của Ngân hàng phài làm thủ tục để đăng ký sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sang tên cần nộp 01 bộ hồ sơ sang tên tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để được sang tên theo quy định. Hồ sơ để đăng ký sang tên bao gồm các giấy tờ sau:

  • Thông báo của Ngân hàng về việc nợ quá hạn
  • Các biên bản làm việc giữa Ngân hàng và chủ sử dụng, chủ vay về khoản nợ
  • Hợp đồng định giá
  • Chứng thư định giá hoặc biên bản định giá tài sản
  • Các quyết định giảm giá (nếu có)
  • Hợp đồng đấu giá tài sản giữa ngân hàng và công ty đấu giá
  • Biên bản đấu giá
  • Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
  • HSKT, Biên bản xác định mốc giới
  • CMND Hộ khẩu người trúng đấu giá

Trên đây là Hồ sơ cần thiết để sang tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với đất Ngân hàng phát mại. Nếu có thắc mắc khác hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, mời quá khách hàng gọi theo các số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp theo nhu cầu của mình