Án phí khởi kiện vụ án hành chính là bao nhiêu?

Luật sư cho em hỏi án phí kiện vụ án hành chính là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ÁN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TÒA ÁN.
  • Luật Phí và Lệ phí 2015.

Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm, phúc thẩm trong vụ án hành chính lần lượt được quy định tại điều 32 và điều 34 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14.

Căn cứ theo quy định tại DANH MỤC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016) thì mức án phí hành chính mà người có nghĩa vụ phải nộp tương đương:

III Án phí hành chính  
1 Án phí hành chính sơ thẩm 300.000 đồng
2 Án phí hành chính phúc thẩm 300.000 đồng