Lập “Vi bằng mua bán nhà đất”, hiểu thế nào cho đúng?

Liên hệ dịch vụ lập Vi bằng: 097 518 9938

Thời gian qua, có nhiều giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất (nhà đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hai bên thường mời Thừa phát lại đến lập Vi bằng. Thực tế cho thấy rằng, nhiều khi các bên mua bán, chuyển nhượng đã không hiểu hết, hiểu rõ giá trị của Vi bằng dẫn đến có  những quyết định sai lầm không đáng có.

Hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại có nhiều nét tương đồng với hoạt động công chứng, chứng thực của Công chứng viên. Tuy nhiên, khác với công chứng, vi bằng không chứng nhận, không bảo đảm tính xác thực về nội dung giao dịch, hợp đồng là hợp pháp mà chỉ xác thực được hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm Thừa phát lại lập vi bằng.

Về bản chất, có thể nói, đối với nhà đất mà không có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thì không được phép giao dịch. Nhưng trên thực tế, việc nhà đất tồn tại, được sử dụng ổn định không tranh chấp mà không có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” là rất nhiều (có thể là chưa được cấp hoặc chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận). Và quá trình sử dụng, có những người chủ nhà có nhu cầu muốn mua bán, chuyển nhượng là điều bình thường. Suy cho cùng, đúng lẽ mà nói, trước khi có “Vi bằng” xuất hiện, việc mua bán giao dịch các đất như vậy vẫn diễn ra bình thường và thông thường là hai bên viết tay với nhau một tờ “giấy bán đất”. Chính vì việc mua bán viết tay đơn giản như vậy nên nhiều trường hợp đã phát sinh tranh chấp giữa hai bên và gây ra khiếu kiện kéo dài do thiếu các cơ sở để Tòa án giải quyết. Cho nên, việc các bên mời Thừa phát lại đến lập “Vi bằng” là một việc hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, phải hiểu cho rõ rằng Vi bằng không xác thực tính hợp pháp cho giao dịch mà đúng lẽ “không được phép” giao dịch mà Vi bằng sẽ chỉ ghi nhận lại toàn bộ các thỏa thuận, cam kết, các hành vi giao nhận tiền, giao giấy tờ của các bên làm cơ sở để Tòa án giải quyết sau này nếu có phát sinh tranh chấp (ngay cả trong trường hợp giao dịch mua bán là vô hiệu thì cũng cần có căn cứ để bên nhận tiền phải hoàn trả tiền hay thậm chí chịu các khoản phạt tương ứng).

Tóm lại, giá trị pháp lý của Vi bằng là đã có quy định rõ ràng, điều quan trọng nhất khi giao dịch những nhà đất chưa có giấy tờ là phải hiểu rõ nguồn gốc quyền sử dụng đất, quá trình sử dụng đất của bên bán và vấn đề là phải cân đối giá thành giữa phần đất có sổ đỏ và không có sổ đỏ có đáng để chấp nhận rủi ro hay là không thôi.