Mất xe của khách, chủ quán có phải bồi thường không?

Em đi ăn ở quán ăn không có người trông xe, không có vé xe. Em để xe bên ngoài thì bị mất. Vậy giờ không tìm thấy xe thì quán ăn có phải bồi thường cho em không ạ? Em cảm ơn!

Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự 2015

Về nguyên tắc, trách nhiệm bồi thường tài sản chỉ phát sinh trong trường hợp có hợp đồng và một số trường hợp ngoài hợp đồng (do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản… của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại) mà pháp luật quy định cụ thể. Trong trường hợp này, để biết được chủ quán có phải bồi thường cho bạn không thì cần phải xác định rõ giữa bạn và chủ quán có xác lập hợp đồng gửi giữ tài sản hay không.

Điều 554 BLDS 2015 quy định như sau:

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Có 3 hình thức xác lập hợp đồng là hợp đồng bằng lời nói, hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng xác lập bằng hành vi thực tế.

Theo đó, bạn đi ăn ở quán mà không có người trông xe, không có vé xe, như vậy không có bằng chứng nào để chỉ ra rằng giữa bạn và chủ quán đã xác lập quan hệ gửi giữ xe khi vào quán. Do vậy, việc chứng minh về việc bạn đã xác lập quan hệ gửi giữ xe với quán là khá khó, hiệu quả không cao. Trường hợp nếu quán có treo biển với nội dung khách hàng tự bảo quản tài sản của mình thì chắc chắn về mặt pháp luật, quán sẽ không phải bồi thường cho bạn.

Vì vậy, bạn nên nói chuyện lại với chủ quán và yêu cầu họ hỗ trợ bạn phần nào khi mà bạn bị mất xe ở quán. Khi đó, để giữ uy tín cho quán, chủ quán có thể chấp nhận. Còn nếu khởi kiện ra Tòa thì phần thắng sẽ không cao.