Nghỉ sinh sớm trước hạn có được nhận bảo hiểm thai sản không

Em tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ khoảng từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013. Qua công ty mới bắt đầu đóng Bảo hiểm xã hội từ 9/2015 em làm đơn thôi việc về quê do mang thai vào ngày 3/5/2016. Ngày dự sinh của em vào tháng 30/10/2016. Em muốn hỏi luật sư như vậy em có được hưởng tiền thai sản không do nghỉ việc sớm chưa tới ngày sinh,và nếu được hưởng thì cần những thủ tục gì, muốn lãnh chế độ ở quê có được không, cần những giấy tờ gì từ công ty mới nghỉ việc không ạ. Rất mong được phản hồi nhanh từ luật sư, em cảm ơn.

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
  • Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Thứ nhất, điều kiện được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;”

Do đó, như thông tin bạn chia sẻ bạn đã mang thai và đóng bảo hiểm xã hội vậy nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định cuả Pháp luật bảo hiểm.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào hai công ty với thời gian như sau: ở công ty cũ từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013 (tức là 10 tháng đóng bảo hiểm xã hội), ở công ty mới đóng bảo hiểm từ 9/2015 đến 3/5/2016 (tức là 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội).

Như vậy, trong trường hợp của bạn việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính cộng dồn việc đóng bảo hiểm giữa hai công ty mà bạn đã làm việc mà như vậy bạn sẽ đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Do đó khi cộng dồn thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật thì bạn đã đóng được 16 tháng vượt mức tối thiểu là 06 tháng theo căn cứ tại khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con là bắt đầu từ khoảng thời gian nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Theo như thông tin bạn chia sẻ, bạn dự kiến sinh bé vào 30/10/2016, mà trước đó vào 3/5/2016 bạn đã nghỉ việc vì lí do có thai tức là bạn cần đáp ứng điều kiện đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Cụ thể,

Vậy nên nếu tháng 5/2016 bạn không đóng Bảo hiểm xã hội và dự kiến sinh con vào ngày 30/10/2016 thì tháng sinh con không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, khoảng thời gian 12 tháng này bắt đầu từ tháng 10/2015 bạn phải tham gia đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Như theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng từ  9/2015 đến 3/5/2016 tức là 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội đủ tối thiểu 06 tháng theo quy định cho nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, thủ tục để hưởng chế độ thai sản:

* GIẤY TỜ CHUẨN BỊ:

Căn cứ theo quy định tại  khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cần chuẩn bị bao gồm:

“2.2. Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn là người lao động nữ làm đơn xin nghỉ việc, muốn được hưởng chế độ thai sản cần chuẩn bị:

  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Hoặc trích lục khai sinh;
  • Hoặc bản sao giấy chứng sinh.

Và trường hợp khi mang thai bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai: Có thêm một trong các giấy tờ:

  • Nếu điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
  • Nếu điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
  • Nếu phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Bước 1. Người lao động nộp hồ sơ:

Trường hợp đã thôi việc trước khi sinh con thì bạn trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả chế độ trong thời hạn:

– Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.