Nghỉ việc nhưng công ty nợ lương không trả thì phải kiện đòi ở đâu?

Em làm phục vụ ở nhà hàng, đã xin nghỉ từ đầu tháng 7. Nhà hàng còn nợ em lương tháng 4,5 và tháng 6 bây giờ vẫn chưa trả, em cũng đã gọi điện cho quản lý nhiều lần nhưng vẫn lằng nhằng. Vậy em muốn đòi lại tiền lương thì có thể đến những đâu, cơ quan nào để đòi ạ?

  • Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

  • Giải đáp:

Căn cứ theo khoản 2, Điều 47 BLLĐ 2012  thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trong trường hợp của bạn, công ty đã nợ lương 3 tháng của bạn, do đó, công ty đã không thực hiện các quy định mà pháp luật bắt buộc phải làm khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Để xác định cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này, Điều 200, BLLĐ 2012 quy định:

  1. Hoà giải viên lao động.
  2. Toà án nhân dân.

Như vậy, bạn có thể viết đơn yêu cầu hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải vụ việc. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng bên phía công ty không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì bạn có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Trong trường hợp của bạn, Tòa án có thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án cấp huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở hoặc nơi bạn cư trú. Theo đó, bạn có thể lựa chọn Tòa án nơi mình cư trú để giải quyết.