Người để lại di chúc chưa chết có cách nào sang được tên sổ đỏ không?

Bà nội em có làm di chúc để lại cho em một mảnh đất. Tuy nhiên, năm nay bà đã bắt đầu lẫn và không còn minh mẫn. Em muốn căn cứ vào di chúc để sang tên đất cho em có được không? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

  • Giải đáp:

Di chúc được coi là hợp pháp thì phải có đủ những điều kiện theo quy định tại Điều 630 BLDS 2015:

“a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  1. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  1. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

Khi di chúc hợp pháp thì di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người để lại di chúc chết. Vì bà của bạn vẫn đang còn sống nên di chúc của bà chưa có hiệu lực. Bạn chưa phải là chủ sở hữu của di sản để lại mà bà bạn mới là chủ sở hữu hiện tại. Đối với trường hơp này bà của bạn vẫn có thể làm hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho cho bạn. Tuy nhiên, hiện nay bà nội bạn đã không còn minh mẫn thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho nêu trên sẽ không thể thực hiện được. Do đó, bạn không thể tiến hành sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.