Rút đơn ly hôn rồi có được nộp lại lần hai không?

Em ly hôn chồng và đã đâm đơn ra Tòa. Tòa án đã thụ lý giải quyết. Sau đó thì chồng em nài nỉ, hứa hẹn để em quay lại nên em đã rút đơn. Tuy nhiên, bây giờ chồng em lại không thực hiện những gì đã hứa thì em có đâm đơn ly hôn lần 2 được không?

TRẢ LỜI:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Khi đã rút đơn, Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với vụ việc của bạn. Căn cứ theo quy định tại điều 218 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, thông thường nếu đã đình chỉ giải quyết vụ án thì nếu bạn gửi đơn lần hai thì Tòa án sẽ không thụ lý, không giải quyết lại vụ án dân sự đó nữa. Tuy nhiên căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện

3. Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây:

b) Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản,…;”

Như vậy, mặc dù trong vụ án dân sự này nguyên đơn, bị đơn và nội dung vụ án vẫn giữ nguyên tuy nhiên là yêu cầu xin ly hôn cho nên nếu bạn nộp đơn xin ly hôn lần thứ hai thì vẫn được Tòa án xem xét, thụ lý và giải quyết như thông thường.