Các bước xin gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP có ghi rõ thời hạn tối đa cho người nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam là không quá 02 năm. Chính vì lẽ đó, khi giấy phép lao động gần hết hiệu lực, để đảm bảo việc sinh sống và làm việc tại Việt Nam là hợp pháp, doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Vilaco xin đưa ra những hướng dẫn cơ bản và những thông tin pháp luật cụ thể nhất về việc xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, cụ thể như sau:

1.Điều kiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động trước đó.

– Giấy phép lao động được cấp trước đó vẫn còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

– Văn bản chứng minh doanh nghiệp vẫn tiếp tục muốn sử dụng người lao động nước ngoài đó làm việc.

– Văn bản chấp thuận cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài đó vào làm việc của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

– Hồ sơ xin gia hạn đáp ứng các quy định của pháp luật và việc xin gia hạn giấy phép lao động này chỉ được thực hiện 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

2.Hồ sơ cần có khi gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI (bản gốc).

– 02 ảnh in màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, không đeo kính màu), không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp (bản gốc).

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

– Hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật (chỉ cần xác nhận của doanh nghiệp, không cần công chứng).

– Giấy khám sức khỏe (bản gốc, không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp (bản gốc).

3.Các bước xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cụ thể là xin gia hạn vị trí công việc cần sử dụng lao động nước ngoài đã được cấp phép.

– Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép lao động, doanh nghiệp sử dụng Mẫu số 02/PLI  Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

– Không cần đăng tải thông báo tuyển dụng lao động trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp xin gia hạn.

Lưu ý: Nếu xin cấp mới hoặc đã xin gia hạn 01 lần giấy phép lao động trước đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP. Hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện, doanh nghiệp xem chi tiết tại bài viết: https://vilacolaw.com/thu-tuc-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-theo-nghi-dinh-70-2023-nd-cp/

– Hồ sơ xin chấp thuận gồm có:

+ Văn bản đề nghị theo Mẫu số 02/PLI (bản gốc).

+ Đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng) và văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật (bản gốc).

+ Văn bản ủy quyền của doanh nghiệp cho Vilaco thực hiện thủ tục (nếu có).

– Các bước thực hiện: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trên trang thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc hồ sơ được tiếp nhận online, doanh nghiệp mang theo bộ hồ sơ gốc đã nộp online đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố để nhận kết quả. Kết quả mà doanh nghiệp nhận được là văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan chuyên môn cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

– Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

– Lệ phí Nhà nước: 0 đồng

Bước 2: Xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Chỉ thực hiện sau khi có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan chuyên môn cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài.

– Doanh nghiệp tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động (bản gốc).

+ 02 ảnh in màu không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp (bản gốc).

+ Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

+ Hộ chiếu còn giá trị đi lại quốc tế.

+ Giấy khám sức khỏe (bản gốc, không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

+ Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp (bản gốc).

+ Văn bản ủy quyền cho Vilaco thực hiện thủ tục (nếu có).

– Hình thức nộp hồ sơ:

+ Nộp online: Doanh nghiệp scan toàn bộ hồ sơ gốc dưới dạng file pdf nộp lên trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chọn mục “Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài” và làm theo hướng dẫn.

Trong thời hạn 01 ngày, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ online, trả mail hẹn thời gian xử lý hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có chuyên môn sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do.

+ Nộp trực tiếp: Đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang theo 01 bộ hồ sơ gốc đã scan khi nộp online, kèm theo giấy hẹn trả về mail và đem theo CCCD đến trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố để nhận giấy phép lao động.

– Thời hạn của giấy phép lao động khi gia hạn: không quá 02 năm

– Doanh nghiệp chỉ được gia hạn tối đa 01 lần.

4.Dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của Công ty Luật Vilaco:

– Thực hiện dịch vụ từ A đến Z, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp giấy tờ và ký hồ sơ, Vilaco soạn thảo hồ sơ và thực hiện.

– Chất lượng dịch vụ hiệu quả;

– Chi phí dịch vụ hợp lý, không phát sinh chi phí khác ngoài báo giá;

– Tận tâm, trách nhiệm;

– Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp miễn phí trong suốt quá trình hoạt động;

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2023/NĐ-CP. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn chi tiết hơn.