Mẹ mất thì bố có một mình sang tên đất của bố mẹ cho người khác được không?

Ông bà mình có 9 người con có 5 trai, 4 gái. Bà mình đã mất hiện giờ ông có 1 căn nhà đứng tên ông bà. Vậy giờ ông có ý định chuyển nhượng căn nhà cho bác cả. Vậy luật sư cho mình hỏi ông mình có quyền một mình làm chuyển nhượng sang cho bác cả không hay cần cả nhà đồng ý?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 33 Luật HNGĐ 2014 quy định: “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Điều 34 Luật HNGĐ 2014 có quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất với tài sản chung như sau: “Các tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà phải đăng ký quyền sở hữu thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Theo quy định trên, nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên ông bà bạn thì căn nhà này được xác định là tài sản chung của vợ chồng (mỗi người có quyền sở hữu 1/2 mảnh đất). Khi bà bạn mất đi thì phần thuộc quyền sở hữu của bà bạn sẽ trở thành di sản thừa kế của bà bạn cho các thành viên thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: chồng (ông ban) và các con của ông bà. Như vậy, ông bạn chỉ có quyền định đoạt đối với 1/2 thửa đất của mình và một phần thửa đất được thừa kế từ bà bạn chứ không được phép định đoạt toàn bộ thửa đất. Một phần còn lại của thửa đất sẽ thuộc quyền định đoạt của các đồng thừa kế khác (là các con). Nếu muốn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất thì cần phải được sự đồng ý và có chữ ký của cả các con của hai ông bà để hoàn tất các thủ tục liên quan đến phân chia di sản thừa kế, mua bán, chuyển nhượng…