Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh

Khi các doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ, vượt ra khỏi địa bàn tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở thì việc thành lập một chi nhánh để phối hợp trong kinh doanh cũng như để thâu tóm thị phần là điều vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây, Công ty Luật Vilaco sẽ chia sẻ tất cả những điều mà Doanh nghiệp cần biết để thành lập chi nhánh.

I.Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

– Nghị định 108/2015/ND-CP;Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT,

II.Tư cách pháp nhân

Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không, có được tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hay không không phải ai cũng biết. Thông thường chúng ta thấy, chi nhánh có con dấu riêng, có tài khoản riêng nên chúng ta lầm tưởng chi nhánh có tư cách pháp nhân. Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng, bởi lẽ theo quy định của Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 thì một pháp nhân phải đủ các yêu cầu sau đây mới được coi là một pháp nhân:

  1. a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  2. b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  3. c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  4. d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

căn cứ vào đó ta có thể thấy, chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, vì vậy chi nhánh không có tài sản độc lập nên không thể coi là pháp nhân.

Khi tham gia các quan hệ pháp luật như: Đương sự trong các vụ án, ký kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động thì bắt buộc phải có sự ủy quyền của công ty mẹ. Nếu không hợp đồng sẽ vô hiệu.

Kết quả hình ảnh cho thành lập chi nhanh

 

III. Thành lập chi nhánh theo quy định pháp luật

1.Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh

Khi thành lập chi nhánh, Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau:

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

+ Quyết định của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

+ Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh;

+ Thông báo về việc thành lập chi nhánh;

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục,

Tất cả các tài liệu trên, Công ty Luật Vilaco sẽ thay Quý khách hàng soạn thảo, khách hàng sẽ không phải di chuyển bất kỳ lúc nào, việc của khách hàng chỉ là ký hồ sơ còn lại nhân sự của Vilaco sẽ làm thay quý khách.

2.Sau khi có đủ tài liệu hồ sơ như trên, Khách hàng thực hiện theo thủ tục sau đây:

– Trường hợp đăng ký trực tiếp:

+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

+ Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

– Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

+Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ;

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

+Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

+ Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp Quý khách hàng muốn thuê một đơn vị chuyên nghiệp thay mình thực hiện thủ tục này thì hãy gọi ngay cho Công ty Luật Vilaco theo hotline 0974 451 886 để được sử dụng dịch vụ tốt nhất.