Giới thiệu người bán ma túy cho người khác có bị đi tù không?

Có một người bạn em muốn mua ma túy. Em có quen biết nhiều anh em xã hội nên đã giới thiệu bạn em cho một ông anh bán ma túy. Em chỉ cho số điện thoại và không hưởng bất kỳ lợi lộc gì từ hai bên. Bây giờ hai người đã bị bắt thì nếu khai ra em môi giới thì em có bị liên đới gì không?

Trả lời:

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 BLHS 2015 như sau:

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặctịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Ngoài ra Điều 17 BLHS 2015 quy định về đồng phạm như sau:

“1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.”

Có thể thấy, đồng phạm là sự cấu kết giữa hai người trở lên để cùng thực hiện một tội phạm, gồm người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức.

Bạn có quen biết nhiều anh em xã hội nên đã giới thiệu bạn của bạn cho một  anh bán ma túy. Bạn chỉ cho số điện thoại và không hưởng bất kỳ lợi lộc gì từ hai bên. Tuy nhiên, với hành vi này có thể bạn là đồng phạm với tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò là người giúp sức. Bởi vì bạn đã biết một anh bán ma túy và đã giới thiệu cho bạn của bạn thông qua việc cho số điện thoại, rõ ràng là đã giúp sức tạo điều kiện cho hai người kia thực hiện hành vi được dễ dàng hơn.

Vì vậy, bây giờ hai người kia đã bị bắt, nếu khai ra bạn môi giới thì bạn được xác định là đồng phạm với vai trò là người giúp sức.

Ngoài ra, bạn biết ông anh có buôn bán ma túy, tuy nhiên bạn không tố giác tội phạm. Với hành vi này bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 BLHS 2015:

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt”.

Bài viết cùng chủ đề: