Bố từng đi tù thì có thể cưới công an được không?

Người yêu em là công an. Em nghe nói lấy công an có quy định rất chặt chẽ. Bố em bị án treo từ 10/2011, thời hạn 30 tháng. Vậy giờ em có lấy được chồng công an không ạ?

Trả lời:

Nam nữ trong ngành công an muốn kết hôn với người ngoài ngành thì phải thỏa mãn quy định tại Luật hôn nhân và gia đình đồng thời đáp ứng điều kiện lý lịch do Bộ Công an quy định.

Căn cứ theo quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, để đáp ứng điều kiện kết hôn với chiến sĩ công an thì phải đáp ứng thêm các điều kiện khác. Cụ thể khi thuộc một trong các trường hợp sau thì không đủ điều kiện kết hôn:

– Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến; tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975.

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành, Đạo hồi;

– Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa;

– Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (Kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam)

Bố bạn bị án treo từ 10/2011, thời hạn 30 tháng. Để đủ điều kiện kết hôn với công an, cần xác định bố bạn đã được xóa án tích hay chưa.

Điều 70 BLHS 2015 quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau:

1. Đương nhiên được xoá án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xoá án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xoá án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xoá án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này…”

Nếu như bố bạn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội quy định tại chương XIII về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và chương XXVI về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định tại BLHS 2015 thì bố bạn sẽ được đương nhiên xóa án tích nếu thỏa mãn Khoản 2 Điều 70 BLHS 2015. Cụ thể là bố bạn đương nhiên được xóa án tích sau 1 năm tính từ ngày chấp hành xong bản án và thời gian thử thách. Bố bạn bị án treo từ 10/2011, thời hạn 30 tháng. Như vậy, thời hạn chấp hành xong thời gian thử thách là tháng 3/2014. Tháng 3/2015, bố bạn đương nhiên được xóa án tích.

Như vậy, bạn có đủ điều kiện để kết hôn với công an.