Mất giấy chứng sinh có khai sinh được cho con không?

Em bị mất giấy chứng sinh của con (xin lại nhưng không được). Vậy bây giờ làm khai sinh cho con có làm được không? Có giấy tờ gì khác thay thế được không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 16 Luật hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh như sau: Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật”.

Như vậy, theo quy định này, khi mất giấy chứng sinh, bạn vẫn có thể làm khai sinh cho con. Giấy tờ có thể thay thế được đó là văn bản xác nhận về việc sinh của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.