Bố chết để lại đất thì khi ly hôn có phải chia cho vợ không?

Em sắp ly hôn vợ, cha em mới mất sắp đầy năm, mẹ có làm giấy tờ chuyển di sản của cha sang cho mẹ con em, vậy khi em ly hôn thì em có phải chia di sản đó cho vợ em không ạ?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 43 Luật HNGĐ 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”. Theo quy định này, di sản của cha bạn để lại cho bạn thuộc tài sản riêng của bạn.

Khoản 4 Điều 59 Luật HNGĐ 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn: “Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này”.

Theo quy định này, khi tài sản riêng của vợ chồng thuộc quyền sở hữu của người đó. Vì vậy, khi ly hôn, bạn không phải chia di sản mà cha bạn để lại cho vợ bạn.