Quê ở tỉnh Thái Bình có xin Lý lịch tư pháp tại Hà Nội được không?

Liên hệ Tư vấn miễn phí: 097 518 9938

Hộ khẩu của em ở Thái Bình nhưng em sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã gần 6 năm nay rồi, có đăng ký tạm trú. Bây giờ em muốn xin lý lịch tư pháp tại Hà Nội có được không ạ?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009, phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức; Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Bạn muốn xin lý lịch tư pháp thì cần xin Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Theo Khoản 2 Điều 45, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp các loại giấy tờ tại các cơ quan:

a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia”.

Theo quy định này, để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân Việt nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú, không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú.

Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, hộ khẩu của bạn ở Thái Bình nhưng bạn sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã gần 6 năm, bây giờ bạn có thể xin Phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội là hoàn toàn được.