Công ty nợ lương thì có được tự ý thôi việc hay không?

Chào luật sư, Hiện nay Tôi làm việc tại Công ty X – tỉnh Hà Nam theo loại hợp đồng có xác định thời hạn là 12 tháng, làm công việc kỹ thuật viên vi tính, địa điểm làm việc tại huyện Thanh Liêm và mức lương thỏa thuận là 4.800.000đ trả vào ngày 30 hàng tháng (tháng, dương lịch). Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng công ty thường xuyên trả trễ hơn so với thoả thuận trong hợp đồng lao động có khi quá 10 ngày mới có lương. Nay tôi làm được 4 tháng, thấy chế độ không tốt tôi đã nộp CV và phỏng vấn đạt tại một công ty cùng huyện. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi muốn nghỉ ngay để đi làm công ty mới, tôi báo trước 1 tuần rồi nghỉ có được không vì lý do công ty trễ lương. Mong luật sư giải đáp.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây mình xin phép trả lời như sau:

Theo điểm b khoản 2 điều 35 Luật Lao động 2019 quy đinh:

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;”

Như vậy trong trường hợp này do công ty thường xuyên trả lương không đúng thời hạn, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước nên bạn có thể nghỉ việc mà không cần báo trước. Và bạn vẫn có quyền yêu cầu thanh toán toàn bộ lương cho những ngày bạn đi làm. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Ngoài ra,  Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.