Công ty không đóng bảo hiểm thì phải làm thế nào?

Tôi được nhận vào công ty từ năm 2020 với vị trí nhân viên lái xe. Từ khi vào làm việc đến nay tôi chưa hề được công ty ký hợp đồng lao động hay đóng bảo hiểm gì cả, mặc dù công ty trả lương rất đều đặn. Luật sư cho tôi hỏi, công ty làm như vậy có trái pháp luật không, Tôi muốn tham gia bảo hiểm thì phải làm thế nào thưa luật sư?

Lời đầu tiên, Công ty tư vấn Vilaco xin gửi tới bạn lời chào trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của bạn tới dịch vụ tư vấn pháp luật của Văn phòng chúng tôi. Dựa trên cơ sở thông tin và tài liệu bạn cung cấp, chúng tôi đã nắm bắt các tài liệu, thông tin vụ việc và qua việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của mình, từ đó nghiên cứu, áp dụng dẫn chiếu quy định của pháp luật hiện hành. Sau đây Chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn của mình về các vấn đề mà bạn quan tâm như:

Căn cứ pháp lý:

– Bộ Luật lao động 2019

– Luật bảo hiểm xã hội 2014

1.Việc ký kết hợp đồng lao động là bắt buộc

Theo khoán 2 điều 13 Bộ Luật lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động thì :

“…

2.Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

Vậy trong trường hợp bạn nêu trên thì công ty đã vi phạm quy đinh của luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động. Trước khi nhận bạn vào làm việc đã không ký kết hợp đồng lao động với bạn. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có quyền yêu cầu bộ phận hành chính nhân sự của công ty ký kết hợp đồng lao động cho mình theo đúng quy định.

2.Đóng bảo hiểm là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Để tham gia bảo hiểm bạn cần phải yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động với mình. Đồng thời công ty cũng sẽ có nghĩa vụ lập hồ sơ để bạn được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội. Công ty hàng tháng sẽ trích từ tiền lương của bạn để đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội theo điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 :

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

 Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Qua đó có thể thấy, công ty có nghĩa vụ lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Ngoài ra, Công ty có quyền trích 8% tiền lương của bạn để đóng bảo hiểm cho bạn còn 18% là phía công ty chi trả.

3.Đóng bảo hiểm xã hội được hưởng những lợi ích gì?

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bạn sẽ được những quyền lợi như sau:

– Chế độ ốm đau;

– Chế độ thai sản, đối với phụ nữ;

– Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

– Hưu trí;

– Tử tuất,

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư dựa trên những thông tin bạn cung cấp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với Luật sư hoặc công ty tư vấn Vilaco để được hỗ trợ giải đáp.