Doanh nghiệp được báo cáo lỗ mấy năm?

Doanh nghiệp được báo cáo lỗ mấy năm? Có lẽ đây là câu hỏi của không ít doanh nghiệp thậm chí là Kế toán chưa chắc đã nắm được nội dung này. Để trả lời cho câu hỏi Doanh nghiệp được báo cáo lỗ mấy năm? Bài viết này chúng tôi xin được tư vấn và giải thích như sau:

Căn cứ Khoản 2 điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.”

Ví dụ: Năm 2015 Công ty A  có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2016 Công ty A  có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ Công ty A  phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2016;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, Công ty A  phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2015 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy, tại thông tư này, luật chỉ quy định trường hợp chuyển lỗ không quá 05 năm chứ không quy định doanh nghiệp được báo lỗ liên tục mấy năm. Trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp báo cáo lỗ liên tiếp 5 năm thậm chí 10 năm.

Theo quan điểm của chúng tôi, việc báo cáo kết quả doanh thu là dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp, do đó nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong nhiều năm liền cũng là chuyện bình thường, từ đó việc báo cáo lỗ trong nhiều năm liền cũng là điều dễ hiểu.

Trân trọng gửi tới bạn đọc và Quý doanh nghiệp tham khảo.