Con có được đòi bắt bố mẹ chia thừa kế không?

Tôi có hai cậu con trai. Tài sản vợ chồng tôi có một ngôi nhà trị giá khoảng 6 tỷ. Anh con trai cả làm ăn thua lỗ nên có vay tôi 800tr để tái đầu tư nhưng tôi không đồng ý. Vùng vằng nên nó đã về nhà đòi tôi chia thừa kế cho hai anh em nó để nó lấy phần của nó đi làm ăn. Vậy cho tôi hỏi con có được đòi bố mẹ chia thừa kế như vậy không?

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

Giải đáp:

Điều 192, Bộ luật dân sự 2015 quy định: Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản. Theo đó, việc cho ai tài sản hay muốn để lại di sản thừa kế cho người nào là quyền của vợ chồng bạn.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 194, Bộ luật dân sự 2015:

Điều 194. Quyền định đoạt của chủ sở hữu

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 633, Bộ luật dân sự 2015 thì  “thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết” nên các con của bạn chỉ được hưởng thừa kế di sản do bố mẹ bạn để lại sau khi vợ chồng bạn mất đi.

Như vậy, hiện tại vợ chồng bạn còn sống nên các con bạn không có quyền hưởng di sản cũng như không có quyền can thiệp vào quyền định đoạt tài sản của vợ chồng bạn.